Java虚拟机运行时数据区 Java虚拟机

Java虚拟机运行时数据区

1.1 运行时数据区域 根据《Java 虚拟机规范(Java SE 7 版)》规定,Java 虚拟机所管理的内存如下图所示。 1.1.1 程序计数器 内存空间小,线程私有。字节码解释器工作是就是通过改...
阅读全文